Salah satu penyakit yang juga penting untuk diperhatikan oleh orang tua ialah flu Singapura anak.…